Karpal

SYNDRÓM
KARPÁLNEHO TUNELA

Syndróm karpálneho tunela, presne tak sa nazýva najčastejšie ochorenie z povolania, ktoré veľmi často končí až chirurgickým zákrokom, aj keď vôbec nemusí. Príčina je jednoduchá – príliš časté opakovanie stereotypných pohybov.

KARPAL AKUT FORTE

je inovovaná zdravotnícka pomôcka určená na masáž pri postihnutí syndrómom karpálneho tunela.

Karpal

Syndróm karpálneho tunela je syndróm, ktorý je spôsobený práve postihnutím stredného nervu v mieste karpálneho tunela. Ide o poškodenie tkanivové, ktoré tiež môže vzniknúť po úrazoch zápästia, zápaloch šliach alebo väzov. Najčastejšou príčinou v dnešnej dobe je však nevhodné držanie ruky primárne pri práci s myšou od počítača, silné vibrácie napríklad pri obsluhe ťažkých strojov a podobne.

Jasnými signálmi sú oslabená citlivosť prstov a ich mravčenie, pálenie, tŕpnutie až bolesť prstov rúk. Tieto príznaky sa prejavujú nielen pri práci, ale tiež v pokojovom režime.
Zistenie tohto syndrómu prebieha vyšetrením nervového vedenia alebo metódou EMG.

K liečbe je možné pristupovať niekoľkými spôsobmi. Prvou možnosťou je fyzioterapia, v rámci ktorej dochádza k polohovaniu zápästia v noci. Ďalšou možnosťou sú injekcie kortikoidov.

Poslednou možnosťou je priamo operácia, v rámci ktorej dochádza k pretnutiu zápäsťových väzov a tým dochádza k uvoľneniu tlaku na nerv. Táto operácia prebieha ambulantne pri lokálnej anestézii a trvá približne pol hodiny. Bohužiaľ ani tu nie je výsledok vopred istý.

Našťastie je tu aj možné riešenie v podobe zdravotníckych pomôcok KARPAL AKUT FORTE a KARPAL AKUT.