Karpal

SYNDRÓM
KARPÁLNEHO TUNELA

Syndróm karpálneho tunela, presne tak sa nazýva najčastejšie ochorenie z povolania, ktoré veľmi často končí až chirurgickým zákrokom, aj keď vôbec nemusí. Príčina je jednoduchá – príliš časté opakovanie stereotypných pohybov.

KARPAL AKUT FORTE

je inovovaná zdravotnícka pomôcka určená na masáž pri postihnutí syndrómom karpálneho tunela.

KARPAL AKUT

je zdravotnícka pomôcka určená k masáži pri postihnutí syndrómom karpálneho tunela.

Karpal

Syndróm karpálneho tunela je syndróm, ktorý je spôsobený práve postihnutím stredného nervu v mieste karpálneho tunela. Ide o poškodenie tkanivové, ktoré tiež môže vzniknúť po úrazoch zápästia, zápaloch šliach alebo väzov. Najčastejšou príčinou v dnešnej dobe je však nevhodné držanie ruky primárne pri práci s myšou od počítača, silné vibrácie napríklad pri obsluhe ťažkých strojov a podobne.

Jasnými signálmi sú oslabená citlivosť prstov a ich mravčenie, pálenie, tŕpnutie až bolesť prstov rúk. Tieto príznaky sa prejavujú nielen pri práci, ale tiež v pokojovom režime.
Zistenie tohto syndrómu prebieha vyšetrením nervového vedenia alebo metódou EMG.

K liečbe je možné pristupovať niekoľkými spôsobmi. Prvou možnosťou je fyzioterapia, v rámci ktorej dochádza k polohovaniu zápästia v noci. Ďalšou možnosťou sú injekcie kortikoidov.

Poslednou možnosťou je priamo operácia, v rámci ktorej dochádza k pretnutiu zápäsťových väzov a tým dochádza k uvoľneniu tlaku na nerv. Táto operácia prebieha ambulantne pri lokálnej anestézii a trvá približne pol hodiny. Bohužiaľ ani tu nie je výsledok vopred istý.

Našťastie je tu aj možné riešenie v podobe zdravotníckych pomôcok KARPAL AKUT FORTE a KARPAL AKUT.